Marine lipider

Om netværket Marine Lipider

Fraskær fra dansk fiskeriindustri skal blive til værdifulde produkter

Innovationsnetværket skal udnytte sidestrømme fra fiskeindustrien, som i dag bliver til dyrefoder, til højværdiprodukter som kosttilskud, kosmetik og produkter til farmaceutiske formål.

Hvert år ender 90.000 tons fraskær fra fiskeriindustrien i Danmark som for eksempel mink- og fiskefoder. Men nu vil Teknologisk Institut stå i spidsen for at få omdannet en del af fraskæret til højværdiprodukter som kosttilskud, medicin og kosmetik. Det sker ved dannelsen af et innovationsnetværk, som samler partnere indenfor fiskerierhvervet.

– En bedre udnyttelse af sidestrømme vil ikke alene forøge bæredygtigheden i erhvervet, men også øge ressourceeffektiviteten. Fiskerierhvervet udnytter i dag kun ca. 50 % af den reelle fangst – på trods af, at der findes store mængder af potentielle højværdiprodukter i den del af fangsten, siger konsulent Sara Kobbelgaard, Teknologisk Institut.

Netværket skal identificere de muligheder, der er, for at udnytte sidestrømmene optimalt. Netværkets skal fokusere indsamle viden og udveksle erfaringer om råvarer, marked, fremstillingsproces, kvalitet, stabilisering af olier og fedtsyrer. Desuden skal de se på mulighederne for afsætning af produkterne.

– Verdensproduktionen af fiskeolie er begrænset af tilgangen af råstoffer. Et eksempel er de essentielle omega 3 fedtsyrer, som benyttes som kosttilskud. I dag importeres størstedelen af fiskeolien til kosttilskud fra Sydamerika. Men fiskeolien kunne stamme fra danske fisk, siger konsulent Sara Kobbelgaard, Teknologisk Institut.

Det forventes, at netværket vil generere fem konkrete projektidéer om værdiskabelse, som vil kunne udnytte 10 % af de ca. 90.000 tons biprodukter, der produceres i Danmark fra fiskearter som sild og makrel og ørred og laks fra dambrug. Disse projekter har et potentiale til at nå op på en værdi af 38 mio. kr. årligt i 2018.

Innovationsnetværket består Teknologisk Institut, A/S Sæby Fiske-Industri, Seagain ApS, Royal Greenland Seafood A/S, Nordsøen Forskerpark, TripleNine Fish Protein A/S, Eurofish International Organisation, DTU Fødevareinstituttet, Bioceval Denmark A/S, Proby Ingredients A/S, FF Skagen A/S.

Projektet er støttet af GUPD, Grønt Udviklings og DemonstrationsProgram under NaturErhvervsstyrelsen. Se omtale HER.

Link til artikler:

  • Eurofish Magazine: 1 februar 2015 var der en større artikel i Eurofish magazine, ligesom projektet blev fremhævet på forsiden. Link
  • Eurofish Magazine: 1 februar 2018. Publikation omhandlede netværket. Artiklen er omtalt på forsiden og findes på side 48-49. Link

Klik nedenfor for at se programmer for de enkelte netværksmøder

Netværksmøde 10-03-2015

Netværksmøde 16-09-2015

Netværksmøde 09-02-2016

Netværksmøde 29-09-2016

Netværksmøde 16-06-2017

Netværkstur november 2017


 

Yderligere oplysninger: Konsulent Sara Kobbelgaard, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1461, mail: sak@teknologisk.dk