Krabber

Bifangst af krabber skal give værdifulde foder- og fødevareingredienser

I dag er det kun krabbernes kløer, der udnyttes – krabbehusene smides over bord og udnyttes ikke. Det vil projektet ”Værdiskabelse af krabbebifangst” ændre på så der kan skabes merværdi ved udnyttelse af både kød og skaller.

I Danmark er der ikke tradition for målrettet fiskeri efter taskekrabber, og i dag fanges krabber primært som bifangst i garn- og trawlfiskeriet fra marts til november. Det er kun klørene fra de store krabber, som til en vis grad anvendes, og som giver en indtjening for fiskerne, specielt i sommermånederne, hvor priserne er gode.

Taskekrabbe

Der findes værdifulde komponenter i taskekrabber. I bugpladen på taskekrabben, der udgør de øverste led i kløer og ben, sidder ”hvidt kød” af samme kvalitet som kødet i kløerne. Kødet kan frasepareres mekanisk og anvendes som fødevareingrediens. I benene findes ligeledes hvidt kød af samme kvalitet, der kan udvindes mekanisk. I selve krabbehuset sidder en tilsvarende mængde ”brunt kød”, som vi i Danmark ikke har tradition for at anvende, men som i bl.a. Norge og Frankrig betragtes som en delikatesse. Denne fraktion skal ligeledes udnyttes ved hjælp af nye eller kendte separationsmetoder. Det brune kød og skallerne kan desuden bruges som smagsforstærkere. Selve krabbeskallerne indeholder en række interessante stoffer som mineraler og farvepigmenter.

Projektets aktiviteter vil tilvejebringe en vurdering af råvaregrundlaget, udvikling af logistikløsninger for fangst af taskekrabber, test af separationsudstyr, udvikling af højværdiprodukter, såsom krabbekød og krabbefond, samt udvikling af krabbeskalmel som evalueres i rugeægproduktion.


Projekttitel: Værdiskabelse af krabbebifangst

Projektets mål:
•  Sikre en grøn og bæredygtig ressourceudnyttelse af taskekrabber som bifangst fra garnfiskeri
• Skabe merværdi af ben og huse fra taskekrabber, produkter der i dag håndteres som affald og ikke ilandbringes
• Fokusere på merværdipotentiale i hele værdikæden ved bedre udnyttelse af krabber, en ikke-kvotereguleret art.

Projektdeltagere: Teknologisk Institut, Eurofish International Organisation, Hirtshals fiskeriforening, Fiskernes Fiskesortering, Hausgaard Fiskeeksport A/S, JK SALAT & DRESSINGER, Marinova A/S, Danshells og Danhatch.

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram” (GUDP)

Kontaktperson:
Karin Loft Eybye
Konsulent
Fødevareteknologi
AgroTech
Mobil +45 72 20 28 38
klt@teknologisk.dk

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Telefon +45 72 20 20 00
http://www.teknologisk.dk


Taskekrabber er en underudnyttet ressource

Taskekrabben repræsenterer store muligheder for dansk industri. Læs rapporten “Det globale marked for taskekrabber og vækstmulighederne i dansk fiskeindustri” HER.