Trash2Cash

Vi præsenterer her rapportering af Trash2Cash-projektet med rapporter i PDF-format

Trash2Cash-Faglig_Slutrapport
T2C_Resume_af_Slutrapport

1.1  Afslutningsseminar – præsentationer T2C_Delrapport_1_1
2.1  Markedsundersøgelse i Kina af underudnyttede arter T2C_Delrapport_2_1
2.2  Undersøgelse af afsætningsmuligheder i Kina for nordjyske restprodukter T2C_Delrapport_2_2
2.3  Undersøgelse af sidestrømme på Hanstholm Fiskemelsfabrik T2C_Delrapport_2_3
2.4  Fiskegelatine T2C_Delrapport_2_4
2.5  A fish gelatine plant in Hanstholm T2C_Delrapport_2_5
2.6  Fish gelatine – a short market survey T2C_Delrapport_2_6
3.1  Reinventing the small scale fishery T2C_Delrapport_3_1
3.2  Jammerbugt: Koncept, arbejdsrutiner, kundeanalyser og informationsmateriale T2C_Delrapport_3_2
3.3  Undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk T2C_Delrapport_3_3
3.4  Fishermen’s guild is critical to the local community T2C_Delrapport_3_4
6.1  Fond fra jomfruhummer T2C_delrapport_6_1
6.2  Food retail sector in Germany T2C_Delrapport_6_2
6.3  Store check i Kiel T2C_Delrapport_6_3
6.4  Metoder til kødseparation af jomfruhummer T2C_Delrapport_6_4
6.5  Det globale marked for taskekrabber og vækstmulighederne T2C_Delrapport_6_5
7.1  The Romanian market for herring roe T2C_Delrapport_7_1
7.2  Fraktionsforsøg med nordsøsild T2C_Delrapport_7_2
7.3  Mackerel oil – a very short market survey T2C_Delrapport_7_3
7.5  Sæby Fiskeindustri – deltagelse i Trash2Cash T2C_Delrapport_6_5

Udført med støtte fra Markedsmodningsfonden, Region Nordjylland og deltagende virksomheder

imageMMF

RN_hvid_bggr